Adiwenni d Ramdane Lasheb

Posté par algeriedemocratie le 28 juin 2009

Adiwenni d Ramdane LashebTamedyazt : ccnawi n tilawin tiqbayliyin

Ramdane Lasheb d aselmad n tmaziɣt deg wat Dwal, zyada ɣef wanect-a, yettnadi deg uḥric n tgemmi ; ayen i t-yeğğan ad yerzu ɣer ddeqs n tmura iwakken ad yesnerni tamussni-s ; gar-asent : Fransa, Laswis, Sebbenyul, Ṭṭelyan, Lεiraq, atg.  

Argaz d lsas, tameṭṭut d ajgu alemmas, akka i yeqqar yiwen wanzi n zik, acu kan mačči d rray-ik waqila ?

Γas neqqar tameṭṭut d lsas, argaz d ajgu alemmas, maca di tmetti n zik ; di zzman n yiɣil, tameṭṭut taqbaylit tedder ddaw n tecḍadt n urgaz. Akka i tebna tmetti n leqbayel ; ayen i d-yerra umnar daxel n tmeṭṭut, ayen yellan berra akin d ccɣel n urgaz. Awal-is yekmen, ur d-iteffeɣ ɣer berra ; ulac-it la di tejmaεt wala di ssuq. Tamedyaz n urgaz teffeɣ ɣer berra tettwassen, sellan-as medden, ma d tin n tmeṭṭut, teqqim kan deg uxxam, di lḥara, di tala ; meḥsub deg yimeḍqan anda ulac argaz.

Zik, di tmedyazt n tmeṭṭut, ur nettaf ara ismawen-nsent, acuɣer ?  

wissen ahat, argaz yugad ad t-teḥkem tmeṭṭut (s teḍṣa). Tamedyazt n urgaz tesεa azal, ma d tin n tmeṭṭut d tamedyazt n war isem : d tamedyazt n tlawin meṛṛa, d tamedyazt n menwala imi ulac bab-is. Akken tameṭṭut ad d-tban, ad tidir i yiman-is, ayen i d-tessnulfa ad yawi isem-is, yettwaḥettem fell-as ad teffeɣ i tmetti ideg tettidir ; ad teffeɣ ɣer lɣerba ad tedder s yisem-nniḍen, akken texdem Baheyya Faraḥ, Crifa, Newwara d tiyaḍ.

Isental n tmedyazt-a mgaraden, amek i nezmer ad ten-nebḍu ?

nezmer ad nebḍu d leṣnaf tamedyazt-a neɣ ccnawi-a, imi di tuget, tamedyazt-a tettwacna : tamedyazt n tyemmat, tcennu tmeṭṭut, mi ara tessuzun llufan neɣ aserqes ; tamedyazt n lewqat n uxeddim, mi ara txeddem lecɣal (aẓeṭṭa, tissirt, asendu, alqaḍ n uzemmur…) ; tamedyazt n lfuruḥ, di tegnatin n lferḥ yecban (ṭṭhara, zzwağ), taqbaylit tetteg urar, tcennu, tesbuɣur am wakken daɣen tettemğadal nettat d tayeḍ s yisefra deg uzenzi n lḥenni ; tamedyazt n tayri, ttnecraḥent tlawin gar-asent, mi ara ilint di tala neɣ di lexla weḥd-nsent, ttawint-d izlan (isefra n tayri) ; tamedyazt tadeyyanit, aḍekker deg waggur n Remḍan, di zzyara n lemqamat di tεacurt neɣ di lmulud am wakken diɣ di lğanaza ; tamedyazt n lgirra, tewweḍ-d lgirra, taqbaylit tufa-d iman-is weḥd-s imi argaz-is yeffeɣ ɣer udrar ad ineɣ, teṭṭef ula d amkan n urgaz, d nettat i yettqabalen lεesker mi ara d-asen ɣer taddart, idammen yuzzlen, imeṭṭawen yemmaren, lḥif d lḥers d rrehba d-yesseɣli lεesker fell-asent, sneṭṭqen-d acḥal d tameṭṭut ; teğğa ccnawi n lfeḥ, terfed ccnawi n lgirra. Senfalint-d iḥulfan d usirem-nsent deg yisefra. Di tegnit n lgirra, tamuɣli n urgaz ɣer tmeṭṭut tbeddel ; taqbaylit teqqel tqeddec tcennu zdat urgaz, tekkes leḥya. I tikelt tamezzwarut, ccna-ines yeffeɣ ɣer berra.

Ar taggara, ad d-nini tamedyazt taɣerfant n tilawin d yiwen n ssenf n tsekla timawit ara inegren cwiṭ cwiṭ imi ulac win i t-irefden ; ur tesεi ara tawuri di tmetti n wass-a.

 

Yesteqsa-t Lhocine Ourezki

source:dépêche de ka kabylie

Une Réponse à “Adiwenni d Ramdane Lasheb”

  1. nik dit :

    nul ya hmar

Laisser un commentaire

 

The Soul of a Slayer |
AHL EL KSAR |
toutelactualite |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Halliburton Manufacturing &...
| Le Tallud 79200
| momema