• Accueil
  • > Archives pour le Lundi 13 juillet 2009

aberrani

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

Aqli usiγ-dd d-aberranni,
azekka ad ruh’eγ,
γliγ-dd di taddart-aggi,
eğğt-iyi ad nseγ,
a wen freγ isem-iw,
rewleγ-dd i zehr-iw,
nekk d lmektub eğğt-iyi,
nekk yides nuγeγ,

D-zehr-iw id i yernan,
yebγa ad iyi nfu,
i reğğm-iyi-dd s wurfan,
yettas-dd, ittruh’u,
lhem i gg aεyen,
gma-s a dd-yarnu,
ach’al ttεeddin wusan,
yugwi ad iyi ttu,

A yul wid iwumi thedred,
ak inin susem,
ull(a) akken ur tuyised’,
kkul yum d-asirem,
lemer di tud’ned’,
labbudd akk nefhem,
imi di zehr i tt-tuγed’,
ulla(y) d-ak nexdem,

Walleγ lih’ala-w tettγad’,
γef zehr-iw uεkkis,
laεnaya-s ur tt-is’aw’ad’,
lhem ur t-ikkis,
yeqim am ms’l'ad’,
ur yez’ri iman-is,
anaγ a rebbi akk nγad’,
dawi-dd suq-is…

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

Tghad’-iyi a la3bad

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

Tghad’-iyi a la3bad
tinaken id ghuregh
lxiq ay ttzad
aqli ttlejlijegh
yenghayi leb3ad
d nettat i jmegh

ugwadegh ad selbegh
a medden, ahl’il
ugwadegh ad mtegh
uqebl a nemlil

lweh’c n lebda
ig zdeghn ul-iw
si temz’i id yebda
ur yexd’i’ abrid-iw
wisen anida
ayafegh lferh’-iw ?

ugwadegh ad selbegh
a medden, ahl’il
ugwadegh ad mtegh
uqebl a nemlil

as ar ad yasen
yifit wig 3edan
ifaden-iw susen
dwa ur iban
nettradju, wisen
ma gh d zhun wusan ?

ugwadegh ad selbegh
a medden, ahl’il
ugwadegh ad mtegh
uqebl a nemlil

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

id’ul sangga a nruh’

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

id’ul sangga a nruh’

a yit’ij h’ader a ttγlid’,
la nleh’u maddam tellid’,
nuggwad ad aγ dd-yelh’eq yid’,
a yid’ul sangga a nruh’,
nsawel-ak-in ma teslid’,
neh’ma neggwad an ismmid’,
nesarem ad yid-nneγ tellid’,
a yid’ul sangga a nruh’,

h’man idammen i tikli,
xas akka ifadden-nneγ aεyan,
ned’meε tagmatt di lγaci,
ad neγsen seg-nneγ wurfan,
xas ma la nteddu h’afi,
a netbeε later iγ dd-ğğan,
akken ad aγ dd-lhun wusan,
a yid’ul sangga a nruh’,

tiγilt i(gg) yekkfan felleγ,
a dd-tban mazal tayed’,
lweqt i ttεeddi, i εerqeγ,
id aγ dd-icqan d-asiwed’,
laεqel ma yebda yett(e)ffγeγ,
xas ma yettnuz at i dd-naγ,
a yid’ul sangga a nruh’….

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

mektighd d lexxyal-im

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

mektighd d lexxyal-im
aqli am mjreh’ n rs’as’
tejjid’-iyi ctaqegh udem-im
a tin ttargugh kul as

yeh’req wul ma d yemekti
yettmmeni ad zid’ ghures
xas yibwas ad am yinni
si ljjiha-m mazal yuyes
s’ah’a di zzehr-iw yeghli
iruh’, wisen anga yet’es
yebwi yides zhu n temz’i
sawlegh yugwi ad ih’eses

limer h’s’igh aka teffegh
ur d gwerigh g lmuh’al
udem-im ur tettisinegh
ul-iw ur d-am nisawal
ifat lh’al mi ndemegh
ghilegh lmektub ur yettmal
s-lh’ub-im na3tabegh
sanga rrigh, 3erqen lecghal

z’righ si ljjiha-m tettud’
d nek id yurez ttexmam
ur tett3awaz’ed’, ur tettrud’
ghurem d-it’ij yekes t’lam
s tsusmi-m, kra di trennud’
yenghayi uh’eber fell-am

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

yir targit

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

Am di yir targgit kecmeγ,
mi sliγ tbeddeld’ axxam,
ggwreγ-dd d-awh’id nt’areγ,
ugwiγ ad s’ebreγ fell-am,

Ma malaleγ-kkem-idd yiwen was,
γurem wajeb-dd i tmuγli-w,
a kkem in εeqleγ ger tullas,
fell-am ad cfunt wall(e)n-iw,
teğğid’-dd cama d-ars’as’,
ma kkem ttuγ di ddunit-iw ?

Ma feγγ-am si lbal wisen,
ciwer ul-im ad am yinni,
yibbwas an εediγ γurwen,
bbalakk a kkem i dd-ismekti,
d-ul-iw i(gg) yenaεtaben,
sebb-as d-kemmini,

D-kem i ttamezwarut,
i yesneγ di ddunit-iw,
d-kemmini d-ttasarut,
i feth’en lebγi bb-ul-iw,
d-kem i(gg) yecban lmut,
mi terz’id’ lmektub-iw…

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

Err-iyi-dd a yadrar ssut

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

Err-iyi-dd a yadrar s’ut,
xas ma yella dayen i dd-qareγ,
d-acu i yeččabin lmut,
d-ttin aεzizen i furqeγ,
am iniγ ud(e)m-iw ttut,
amek ad aγ dd-yas s’ber ??

Ma trud ulla d-nekk kter,
t(e)zarzegd’-iyi ddunit-iw,
am umeslub yekkfa s’ber
degg zenqan yezgga yix(e)f-iw…

Yeh’zen wul m-ikkem i n-yeğğa,
yerra ttexmam d-axs’im-is,
ach’al bb-usan yurğğa,
a dd-tefreh’ ddunit-is,
ziγ di lmektub-iw yura,
zher felli yef(fe)r ud(e)m-is…

Am (w)in yugmen s-uγarbel,
yettεemir wer dd-ittawi,
d’emεeγ lemh’ibba leh’lal,
d’elbeγ-tt i lmektub yugwi,
d-w(in) ur tesin i yes’ah’ wawal,
rağğu yuγal d-akwerfi…..

A win (i) tt-yebbwin ur (a)kk sneγ,
akk wes’iγ h’ad(e)r s’ifa-s,
fekk-dd s’ut-is as sleγ,
u lukkan d-yiwen was,
tebbwid’ lwiz i h’emleγ,
teğğid’-iyi bbγir lsas…

Taεğğebd’-iyi a lwerd ifsan,
segg ul yes’f'an d nniya,
lexyal-im mkkul lawan,
zdat wall(e)n-iw i yella,
ruh’ tura εic di laman,
xas fekkr-iyi-dd di tnafa…

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

urğğaγ win turğğa teryel

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

urğğaγ win turğğa teryel,
xas ul yettrağğun yuyes,
rağğu yuγal d-lbat’el,
lemh’ibba-w tugi a tt-nγes,

usan a tt-εeddin felli,
akken a tt-εeddin fell-am,
win yent’erren d-nekkini,
d-acu ur qebleγ si lğğiha-m…
lexxyal-im yedder γuri,
xas akka a tt-εeddin laεwam…

urğğaγ win turğğa teryel,
xas ul yettrağğun yuyes,
rağğu yuγal d-lbat’el,
lemh’ibba-w tugi a tt-nγes,

wisen anwa (a)kken id as yenan :
«yesen umeslub tabburt-is » ?
ul-iw yesen akkw iberdan,
at yesiwd’en γer lebγi-s,
mi (gg) ruh’ ad yawed’ s-amkkan,
ugur a dd-yegr iman-is…

urğğaγ win turğğa teryel,
xas ul yettrağğun yuyes,
rağğu yuγal d-lbat’el,
lemh’ibba-w tugi a tt-nγes,

uggwadeγ as m-akkem in awd’eγ,
zman ad yekffu ceγl-is,
degg mkkan-im a n-affeγ,
tamγart i cab caεr-is,
ulla d-nekk ad imγureγ,
kkul wa ad yelhu d-yiman-is…

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

Paroles Aït Menguellet Thasadhlamddiyi

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

Paroles Aït Menguellet Thasadhlamddiyi

lmhiba nagh tetswaqed
di-lkanon tegher iwurghu
s-yesgharen t-etswased
aken yiwen ur tsisnussu
dduxan deg genni ad-yabded
alama yelhaq s-agu
timess-is ad-tedj ighed
ighed-ni at-yeddem w-adu
ighed-ni ayddem w-adu
ad-yezra3 zdat wu-axam
ad-yemghi lward ad-yefssu
ad-imetell di-ssifam
nek ad-ughalagh d-aghu
si-negem am-nahdugh eslam
lahcic am-yughal d-ussu
igenni d-a3dil fellam

tessdelmdiyi ur delmagh
ghas delmagh mebla lebghi
sehiyi aken da-msemhagh
athin a3zin felli

lmhiba nagh tetswaqed
di-lkanon tegher iwurghu
s-yesgharen t-etswased
aken yiwen ur tsisnussu
dduxan deg genni ad-yabded
alama yelhaq s-agu
timess-is ad-tedj ighed
ighed-ni at-yeddem w-adu

tessdelmdiyi ur delmagh
ghas delmagh mebla lebghi
sehiyi aken da-msemhagh
athin a3zin felli

ighed-ni ayddem w-adu
ad-yezra3 zdat wu-axam
ad-yemghi lward ad-yefssu
ad-imetell di-ssifam
nek ad-ughalagh d-aghu
si-negem am-nahdugh eslam
lahcic am-yughal d-ussu
igenni d-a3dil fellam

tessdelmdiyi ur delmagh
ghas delmagh mebla lebghi
sehiyi aken da-msemhagh
athin a3zin felli

ad-tass teslit b-anzar
astefk i-lward llfudass
lebraq ad-iwut am lefnar ad-idibeggen ssifas
lahwa ssdihegun azar d-nek at-idyaznen fellas
atin mu-dezzin lenwar
ad-miligh d-a3ssass

tessdelmdiyi ur delmagh
ghas delmagh mebla lebghi
sehiyi aken da-msemhagh
athin a3zin felli

atan unebdu yegwdhed
yegwdhed w-assiw dw-assim
nek seg-genni ad-yessfed
kem am-yessragh afriwnim
djegh-kem ad-issemhed
ghass fahmitdeg-imanim
lemhibaw gher-m taghled
tussa-d te3edda ur-teqim

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

Paroles Aït Menguellet Thalt Ayam

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

Paroles Aït Menguellet Thalt Ayam

D’acu i zri$
D’acu imu cfi$
Siwa telt yam di l3emr-iw

Anida ddi$
Anida Lhi$
D’ussan i izde$en ul-iw

Ass amenzu
Ul-iw izeha
Amzun ili-d s tsarut

Ibe$a ad icnu
$ef tin iéera
Ifaq s lwaôd di tefsut

Yugi ad ittu
$as t3edda
Lemêibbas tamezwarut

Deg ass wis ssin
êefde$ leêzen
êefde$ d’acu i iswa tlam

Ussan ttin
Amzun êebsen
A wid i ijerben teéram

Mi d id-tiwwin
Ttrun medden
Immut wi 3zizen f wexxam

Wis telata
Cfi$ fell-as
Beqqa$ selam i-leb$i-w
Ttame$ra
Nnan-d d lsas
Serbeên-iyi di zwao-iw

Leêbab meôôa
wis ma faqn-as
Mi iy-d 3ezzan di temz-iw

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

Paroles Aït Menguellet Lahlak

Posté par algeriedemocratie le 13 juillet 2009

Paroles Aït Menguellet Lahlak

refrain:
lahlak idejid dgi
ur-yess3i amdawi
(gha)f-el djal-im idi yextar
amaken yeggul felli
ad-yeqim ghuri
alama ssuben lecfar
ul-idexdem imetti
rruh l-yextsi
am el-gaz yedjan lfnar
si dunit tekesd-iyi urdjigh-am rebbi
di lmut ad idyar tsar

rruh-iw anyas d-ahmam
anyawed s-axam
ad-amnibed af-ssur
s-ssudis anyefk eslam
qbel ad-yaghli ttlam
an-iruh lewhi n-thur
muqlit mlih m-ye3arq-am
yetsawi cama-m,cama s-edjan laghrur
muqlit mlih m-ye3arq-am
yetsawi cama-m,cama s-edjan laghrur

refrain

an-yughal d-afrux g-idh
anyass ur tebnid
wali-d aln-is di cqayaq
amni heder affin tadjid
alar-mi tenghid
ddaw temedlin yahraq
rruh-is anda tellid anyerzu kul-id
bac nadam ad-amye3raq

refrain

lahalak anyerzun yur-m
d-rruh-iw ayen,lahlak nni di yegw-in
anyass s-ulim at ye3dem
ghaf-ayen isexdem at-safard mbghir a3win
rruh-im am-tedyegzem,yed-is atyedyedem

ghur rebbi ad-ddun issin
rruh-im am-tedyegzem,yed-is atyedyedem
ghur rebbi ad-ddun issin

refrain

si-temdlin id-iyiran
atas id-yegwran am-tentar i kemini
atezdaghd ger izkwan d-iaxamen imssawan
el-djarim d-nekini
wid yessaramen akms3an ighuriten zman
yerraykm-id ar ghuri

Publié dans AÏT MENGUELLET(54) | Pas de Commentaire »

1234
 

The Soul of a Slayer |
AHL EL KSAR |
toutelactualite |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Halliburton Manufacturing &...
| Le Tallud 79200
| momema